-
Styrsvollens Sauer
 
Det er sau som i dag er hovednæringa på gården! Besetningen vår består av rasen Norsk Kvit Sau og Farga Spælsau. Vi skal høsten 2015 starte overgang fra NKS til Grå Trøndersau. Vi er medlemmer i Norsk Sau og Geit samt Saukontrollen gjennom Animalia.
 
Vaskeannvisning av våre sau og geiteskinn finner du her: 
Vask-av-saueskinn.pdf (PDF — 312 KB)

 Farga spælsau
Spælsau, kjent som Old Norwegian Short Tail Landrace på engelsk, er en norsk rase av landrasetypen med et visst innslag av islandsk sau og finsk landrase. Spælsauen er litt mindre enn norsk hvit sau. Spælsauen er lettbent, hardfør og fruktbar, og har godt flokkinnstingt. Den har lite lammingsvansker, melker godt og er en god morsau.Sauen er godt tilpasset vårt klima og var i bruk allerede i jernalderen. Tidligere var det vanlig at både værer og søyer hadde horn, men dette er nå stort sett borte hos moderne spæl. Det er vanlig at dyrene har kronelokk, dvs. at øverste del av skallen er ullkledd. Ulla består av finfibra botnull og lang, glansfull dekkull. Farga spælsau har rasekode 21 i Sauekontrollen

Grå Trøndersau
Grå trøndersau er en norsk rase som er en mellomting mellom crossbred- og landrasetypen. Det antas at rasen har oppstått som en kryssing mellom tautersau og gammelnorsk sau.  Grå trøndersau har forskjellige grånyanser og har en karakteristisk hvit flekk under øynene. Halen er halvlang. Ulla likner mest på crossbredull, men har utmerket seg for å være særdeles fin ull.
Rasen var regnet som utdødd da en henvendelse om mulige gjenværende grå trøndersau i Telemark kom i 1992. Da startet bevaringsarbeidet for fult. Rasen er fortsatt vurdert som truet, og blir betegnet som bevaringverdig. De senere åra har interessen for rasen økt kraftig og flere har fått øynene opp for sauens flotte egenskaper. Grå Trøndersau har rasekode 17 i Sauekontrollen

 
 
 

Website Builder drives av  Vistaprint