-
Om oss

Styrsvollen Gard ligger midt mellom Trollheimen, Dovrefjell og Østfjella, nærmere bestemt i fjellbygda Oppdal i Trøndelag. Den ligger i naturskjønne omgivelser ved elva Driva. 
På gården drives det hovedsaklig med kjøttproduksjon av sau, geit og frilandsgris. Men grunnet vår store lidenskap for dyr og selvhushold, har vi er rikt dyremangfold som er veldig populært. Vi har grunnet den økende besøksinteressen også startet besøksgård og aktivitetsgård som en tilleggsnæring på gården.

Styrsvollen Gård ble fradelt fra Hevlesvollen (gnr 39 bnr 1) i 1931. I 1932 ble  eiendommen solgt til Andor Engen for 5200 kroner. Andor Engen og Ingeborg Bjerke med sine fire barn dyrket opp det meste av det som er dyrket mark i dag, men fikk i 1969 kjøpt til ytteligere dyrket areal "kressveiflatinn" av nabobruker Krossveien (gnr.38 bnr.6). På gården var det i hovedsak kyr og kalver, men også noen sauer, gris og høner til selvhushold. I 1976 ble gården ført videre til Andor Engen og kona Laila (født Berg-Andersen). De fikk fire barn og drev i hovedsak med kyr på gården. I 1993 ble gården overtatt av sønnen Bjørn Engen og kona Kjersti med sine 2 barn. De drev med sau. 

I Oktober 2009 ble gården solgt til Marthe og Jon Øiamo som i dag driver gården med sine 4 barn. Vi driver gården med ideologien om at kortreist, ren og trygg mat er viktig.
Grunnet den store lidenskapen for dyr og selvhushold er det et rikt dyremangfold på gården i dag. Dette brukes til matauk samt hobby for liten og stor. Dette er også blitt så poppulært blant både lokale beboere og turister at vi sommeren 2014 åpnet Besøksgård/Aktivitetsgård i sommerhalvåret.


 
 

Website Builder drives av  Vistaprint