-

    Vit hva du spiser… 

Vår kjernevirksomhet på gården er kjøttproduksjon av ulike slag.. Vi produserer mest kjøtt av lam, men jobber også med å øke produksjonen av kjekjøtt og frilandsgris.
Vi legger stor vekt på ren og trygg mat. Vi mener det er viktig og rett at kunden skal vite hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert. 
Ren, trygg og kortreist mat!

Lam
Lamma blir født i mai og slippes i fjellet, nærmere bestemt østfjella, i Juni. Her beiter de på lyng og urter hele sommeren, noe som setter en unik smak på kjøttet. Fra å ha levd et tilnærmet økologisk liv i fjellet i ca 4 mnd. kommer de ned igjen i Sept/Okt hvor de så sendes til slaktehuset Eidsmo i Oppdal. Per i dag selges kjøttet til Slaktehuset men skinnfellene tar vi selv i retur. 

Kje
Boer Geita er opprinnelig en afrikansk geiterase. Den er den største og tyngste av alle geiteraser og er avlet frem for kjøttproduksjon. Geitene har en uvanlig høy appetitt på kratt og kjerr, og spiser det mange vil definere som ugress som høymole, einer, tistel, selje kratt m.m. De vokser noe seint, noe som gjør at kjøttet får en utmerket kvalitet, og blir mørt og fint. Kjøttet inneholder svært lite kolesterol og mettet fett, men er svært rikt på protein. Kjea slaktes på 40 - 50 kg, som oppnås etter ca. 9 -11 mnd. Slaktevekt er ca 45 % av levendevekt. Boerkjøtt kan minne om kalv når det gjelder tekstur, mens smaken kan minne litt om rådyr.

Frilandsgris
Våre griser er oppforet som frilandsgriser eller utmarksgriser og har hatt et langt og godt liv ute i det fri med et godt variert kosthold og mye trim. Smågrisene (ca 25 kg)blir hentet i Mai/Juni og lever et godt liv i skogen. I store innhengninger med god boltreplass og eget hus koser de seg hele året. Maten de spiser består av alt det gode naturens spisskammers tilbyr. I tillegg supplerer vi med kraftfor, bakst, syrnet sætermelk, og rundballer på vinters tid. De har gode hus med halm de kan trekke inn i på kalde og våte dager.

De får mye kos og godt stell, og blir snille rolige dyr. På høsten og våren har vi slakting. De blir slaktet ved Sylte  Gårdsslakteri i Surnadal. Dette er et lite privat slakteri med lite press på slaktelinjen, så det blir minst mulig stress for grisen. 

 Vi mener at med mye trim vil grisene bli bedre muskel satt enn vanlig slakte gris, og i kombinasjon med den varierte kosten vokser den ikke så fort som «fjøs grisen». Den tilnærmet naturlige og varierte kosten samt det aktive utendørslivet vil derfor gi en langt bedre dyrehelse og dermed et mye bedre kjøtt. Frilandsgrisen blir også noe feitere enn vanlig slakte gris siden vi forer dem litt lengre og bruker mer variert kost. Alle gode kokker vet jo at det er i fettet den gode smaken sitter! 
Vel bekomme – Håper det smaker!


Website Builder drives av  Vistaprint